Uw leest op dit moment de privacyverklaring van Reno Experts.

Reno Experts is een bedrijf dat gespecialiseerd is in renovatie van gebouwen en dat zijn klanten helpt om bouwprojecten zonder stress en binnen hun budget af te ronden. Om dit professioneel en volgens de hoogste kwaliteitsnormen uit te voeren, werkt Reno Experts samen met specialisten.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Reno Experts verzameld worden.. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u uw niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Reno Experts, neem dan gerust contact op!

data@renoexperts.nl | +31 43 325 53 50 | Kolmondstraat 86c | 6291 HN Vaals | BTW NL22222215720B01 | KVK 69945837

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Reno Experts. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Reno Experts via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals u naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals u naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics

De website van Reno Experts verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders zouden dan ook betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact op via data@renoexperts.nl.

Beveiliging

r worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Reno Experts of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Reno Experts. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Reno Experts prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Uw rechten

Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Reno Experts vastgelegd en bewaard worden. Dit doet uw door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Reno Experts. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectifieren door Reno Experts. U gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Reno Experts opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient Reno Experts al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij Reno Experts vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Reno Experts niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil u niet dat Reno Experts uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via data@renoexperts.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Reno Experts verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Evonomics via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. U e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Reno Experts de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Reno Experts met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Reno Experts behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Reno Experts dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Reno Experts te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

data@evonomics.nl Kolmondstraat 86c | 6291 HN Vaals | BTW NL222215720B01 | KVK 69945837